Dobór kleju

Odpowiednio dobrany klej do danego zostawania zapewni optymalną wytrzymałość do danego złącza; dlatego też jeżeli nie są Państwo pewni co do rodzaju potrzebnego kleju prosimy o bezpośredni kontakt. W przypadku zastosowań na produkcję wykonamy próby wytrzymałościowe co będzie gwarantowało odpowiedni dobór danej wersji produktu. Próby testowe złącz mogą zostać także przetestowane w warunkach laboratoryjnych jeżeli będzie wymagała tego sytuacja.


W przypadku zapytania e-mailowego lub telefonicznego prosimy o przygotowanie następujących danych:

  • jaki rodzaj materiału/materiałów będzie klejony
  • w jakiej pozycji będzie klejony
  • jak duża będzie klejona powierzchnia (jaka jest powierzchnia styku)
  • czy jest możliwość innego zaprojektowania złącza niż proponowany przez Państwa (w szczególnych przypadkach)
  • co z danym elementem dzieje się po sklejeniu
  • na jakie warunki środowiskowe/chemiczne itp. ma być odporny
  • dodatkową pomocą będą zdjęcia łączonych materiałów

Pozwoli to na szybszy dobór odpowiedniej wersji oraz ogólne zorientowanie się w sposobie łączenia specjalisty który zajmie się danym zagadnieniem.


WAŻNE: Zobowiązujemy się do zachowania tajemnicy handlowej.Wszelkiego rodzaju próby testowe (w tym próbki materiałów), danych technicznych itp. są niszczone po zakończeniu prób, a wszelkie uzyskane dane nie są nigdzie rozpowszechniane.