Przygotowanie formy: formę do odlania uszczelki można wykonać z metalu, tworzywa sztucznego lub z drewna. Formę wykonujemy zgodnie z wymiarami odlewanego elementu. Kompozycja DIAGUM podczas utwardzania nie posiada żadnego skurczu. Forma musi spełniać następujące warunki, które narzuca proces bezciśnieniowy:

  • dobra szczelność, chroniąca przed wypływkami na powierzchniach podziału formy składającej się z kilka elementów, łatwe nalewanie kompozycji,
  • samo odpowietrzanie się formy podczas nalewania kompozycji,
  • łatwy demontaż formy, po utwardzeniu się kompozycji, nie powodujący uszkodzenia odlewanego elementu.

Powierzchnie formy stykające się z kompozycją DIAGUM powlekamy środkiem oddzielającym TRENNMITTEL FL lub TRENNMITTEL SPRAY, który skutecznie zapobiega przed przyklejeniem się kompozycji do formy.

Przygotowanie kompozycji: połączyć dwa składniki kompozycji DIAGUM FL poprzez wlanie zawartości mniejszego pojemnika do większego (większy pojemnik posiada odpowiednią ilość miejsca na swobodne mieszanie). Oba składniki należy bardzo dokładnie wymieszać ręcznie za pomocą grubego pręta, szczególnie uważając, aby nie pozostał na dnie pojemnika jeden z komponentów.

Wypełnianie formy kompozycją i proces utwardzania: Wymieszaną bardzo dokładnie kompozycję nalewamy do formy jak najcieńszym strumieniem. Powoduje to eliminację pęcherzy powietrza wprowadzonych do kompozycji podczas jej mieszania. Napełnienie formy musi nastąpić w miarę szybko, gdyż z upływem czasu kompozycja gęstnieje, co utrudnia nalewanie jej do formy.

Wyjęcie elementu z formy: po utwardzeniu się kompozycji bardzo ostrożnie demontujemy formę, tak, aby nie uszkodzić odlewanego elementu.