Awaryjna naprawa pękniętego i mokrego rurociągu

Awaryjna naprawa pękniętego, mokrego rurociągu za pomocą kompozycji W-METALL


  • Przygotowanie powierzchni: należy dokładnie zlokalizować pęknięcie na rurze i zdjąć ciśnienie. Wokół pęknięcia usunąć z powierzchni rury farbę i rdzę za pomocą szczotki drucianej, ręcznej szlifierki lub gruboziarnistego papieru ściernego. Im powierzchnia będzie bardziej chropowata tym kompozycja będzie lepiej się trzymać. Powierzchnia rury może być mokra lub zanurzona w wodzie.
  • Przygotowanie stanowiska i materiałów pomocniczych: z uwagi na bardzo krótki czas utwardzania się kompozycji W-METALL - ok. 3 minuty - należy starannie przygotować stanowisko oraz wszystkie materiały pomocnicze przed dokonaniem naprawy. Przy naprawie większych dziur i pęknięć wskazane jest stosowanie wzmocnienia z włókna szklanego (bandaż, mata), drobnej siatki metalowej lub blachy. Stosowane materiały pomocnicze winny być suche, czyste i nie zatłuszczone. Przed naprawą należy wyciąć odpowiednie profile z maty tak aby były dobrze dopasowane do naprawianych miejsc. "Łaty" z blachy należy wyprofilować aby dobrze przylegały do powierzchni oraz je schropowacić gruboziarnistym papierem ściernym
  • Przygotowanie kompozycji: komponenty mieszamy bardzo dokładnie ze sobą (ewentualnie dodając składnika THIXO w celu zagęszczenia i poprawienia tiksotropowatości masy). Przy naprawach powierzchni poziomych, z których kompozycja nie spłynie, dodawanie THIXO nie jest konieczne. Składniki ciekły i proszkowy mieszamy w takiej proporcji aby uzyskać konsystencję najbardziej wygodną do dokonania danej naprawy.
  • Nakładanie kompozycji: kompozycję nakładamy na uszkodzone miejsce za pomocą szpachelki. Najpierw nakładamy niewielką ilość kompozycji i bardzo dokładnie wcieramy ją w metal, a następnie nakładamy konieczny naddatek. Jeżeli stosujemy wzmocnienie, to osobno nakładamy kompozycję na matę, bandaż lub blachę i przykładamy je na uprzednio nałożoną na uszkodzone miejsce kompozycję. Następnie brzegi "wzmacniającej łaty" lub całość naprawianego miejsca pokrywamy kompozycją.
  • Zakończenie naprawy: po utwardzeniu się kompozycji (ok. 3 minuty) możliwa jest obróbka mechaniczna lub ręczna naprawianego miejsca. Prowadzimy ją pilnikiem lub szlifierka ręczną.